YEŞİL ÇEVRE, MUTLU OKUL

Kulüp Adı:

GAZİEMİR ROTARY KULUBU

Charter No/Tarih

62815/ 30.06.2003

2020-21 Dönemi

Başkanı

SELİN ALTINTAŞ

2020-21 Dönemi

Vakıf Komitesi Ba kanı

BİLGE SOLAK

2019-20 Dönemi

Bölge Vakıf

Seminerine Katılan Ü eler

BİLGE SOLAK

SELEN TORON

DEMET ÖZKELEŞ

NAZAN KEBAP ı

2019-20 Dönemi

Gerçekleştirilen

Bölge Bağış Projesi

 

2019-20 Dönemi

Gerçekleştirilen

Küresel Teşvik Projesi

 

2019-20 Dönemi Gerçekleştirilen

Vakıf Katkısı

1350 USD

2020-21 Dönemi

Planlanan Vakıf

Katkısı

450 USD

2020-21 Dönemi

Talep Edilen Bölge Bağış Miktarı

555 USD

Projenin ilgi Aanı

Temiz Su ve Hijyen

Temel Eğitim ve Okuryazarlık

Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma

Temiz ve Yaşanabilir Çevre

 Anne ve Çocuk Sağlığı

Proje Özeti:

(gerekiyor ise ikinci bir sayfada da devam edebilirsiniz)

Projenin amacı: Belirlenen pilot bölgede (Toplum Birliği Okulu Remzi Oğuz Arık-Limontepe) ROTARY’nin 7 temel ilkesinden 5’ine hizmet eden fiziki ve eğitsel şartların oluşturulmasını sağlamak.

Proje kapsamında hedefler:

1. Çocuklar için kaza ve yaralanma riski YÜKSEK OLAN okul oyun araçlarının yer aldığı bölgenin (salıncak ve kaydırak) etrafının tel örgü ile çevrelenerek güvenilir bölge oluşturulması ve beton olan zeminin ka lanması.

 

2.     Okul bahçesinde öğrencilerin kendileri için ayrılmış bölgede tankların içinde fide dikerek meyve, sebze, çiçek bahçeleri oluşturmaları ve yeşilin korunmasına farkındalıklarının afttırılması.

3.     Okulun nöbetçi kulübesinin yağmur ve soğuktan izolasyonunu sağlamak üzere çatı yapılması.

4.     Uzaktan eğitim için ihtiyacı olan öğrencilere internet paketi yardımı

Remzi Oğuz Arık İlkokulu’nda 550 öğrenci eğitim görmektedir. Suriye ve Güneydoğu göçünün ağırlıklı yerleşim yeri olan Limontepe’de yer alan Toplum Birliği Okulumuzda yukarda saydığımız proje hedeflerine uygun olarak uzmanlar tarafından aşağıdaki farkındalık ve eğitim programları verilecektir. Okul öğrenci ve velilerinin, okul içinde iyileştirilen fiziki ve eğitsel şartların etkisiyle evlerindeki alışkanlıklarının da iyi yönde değişmesi ve çarpan etkisinin başlatılarak en az 2750-3000 kişiye (her öğrencinin ailesinde en az 5 kişi olduğu varsayımı ile) ulaşabileceğiz. Bu rakam, dönemsel değerIendirmelerimiz ve etkin kullanımın sürdürülebilirliği ile doğru orantılı olarak artacaktır.

Kulüp üyelerimizin aktif katılımlarıyla desteklediğimiz çalışmaların Rotary Vakfı’nın misyonuna uygun olarak kültürler arası etkileşimi artıracağına, ekonomik ve toplumsal gelişime yol açacağına ve iyi niyet elçiliğimizi okurumuzda pekiştireceğine inanıyoruz.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ PROGRAM BAŞLIKLARI:

Eğitimler çevrim-içi düzenlenecektir

COVID 19 ve Korunma Yolları

•        Sağlıklı Beslenmede Dikkat Edilecekler

Suyun Önemi ve Doğru Kullanımı

•        İlkokullarda Atık Yönetimj-PIastik ve Çöpler

•        Sosyal Medya ve İnternetin Doğru Kullanımı

Suriye Göçmeni Olan Öğrenciler ile Diğer Öğrenciler Arasında Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü

Okulumuzun ihtiyaçları okul müdür ve rehberlik öğretmenleri ile birlikte önceki dönemde ve geçtiğimiz haftalarda yaptığımız ortak toplantılarımız ve okul alanı incelemeferimiz neticesinde belirlenmi tir.

Toplam Proje Bütçe

2.225 USD

Bütçe Harcama

Kalemleri ve Planı

ı. Hedef: 1.400 USD

2.      Hedef: 130 USD

3.      Hedef: 195 USD

4.      Hedef: 500 USD

Proje Stratejik Ortağı

TOPLUM BİRLİĞİ OKULU-REMZI OĞUZ ARIK

GAZİEMİR ROTARY KULÜBÜ

GAZİEMİR ROTARY KULÜBÜ

2020-2021 DÖNEMİ BAŞKANI

GELECEK DÖNEM (2021-2022) BAŞKANI