KOCATEPE MEHMET LÜTFİYE DÖNMEZ İLKOKULU 2020-2021 EĞİTİM OĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLIK VE İLANDIRMA PROJESİ

Kulüp Adı:

izmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü

Charter No/Tarih

13.04.1994

2020-21 Dönemi

Başkanı

H. Betül Elmasoğlu

2020-21 Dönemi

Vakıf Komitesi Başkam

Metin Yorgancıoğlu

2019-20 Dönemi

Bölge Vakıf Seminerine

Katılan Üyeler

Neşe Gök, Güneş Enaş, Rukiye Canoğlu, Nilgün Tiyanşan, Metin Yorgancıoğlu, Fatih Akçiçek

2019-20 Dönemi

Gerçekleştirilen

Bölge Bağış Projesi

Covid 19 Maske Temini Projesi

2019-20 Dönemi

Gerçekleştirilen Küresel

Teşvik Projesi

 

2019-20 Dönemi

Gerçekleştirilen

Vakıf Katkısı

Covid 19 Solunum Cihazı Temini 4300$

2020-21 Dönemi

Planlanan Vakıf Katkısı

1000$

2020-21 Dönemi Talep

Edilen Boıge Bağış

Miktarı

500$

Projenin İlgi Alanı

Eğitim

Proje Ozetİ:

(gerekiyor ise İkinci bir sayfada da devam edebilirsiniz)

Kocatepe ilköğretim okulundaki ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir:

1. Eğitim ve Uygulama Salonu: 24m2 solan içerisinde hem öğrencilere hem de velilere yönelik uygulamalı eğitimler yapılabilecek bir salon yapımı planlanmıştır. Salon içerisinde eğitim için kullanılacak I adet ve I adet projeksiyon cihazı ile 15-20kişilik masa düzenine ihtiyaç vardır. Aym zamanda salon duvarlarına kitapların yerleştirileceği raf düzeneği uygulanacaktır.

2. Anaokulu çocukları için oyun ve tarım uygulama alanı:

Anaokulu çocuklarına yönelik çim çit ile kaplanacak alanda hem oyun hem de tarım uygulamaları yapılması hedeflenmektedir.

 

 

3. Covid 19 Projesi

Okulların açılış tarihi olan 21 Eylül öncesinde ihtiyaç duyulan dezenfektan, dezenfektan ayaklı uygulama standı, 14 kural ve sosyal mesafe kurallarını

anlatan poster ve stiker gibi malzemelerin temin edilmesi planlanmaktadır.

4. Eşrefpaşada bulunan okulun etrafindaki evlerden izole olabilmesi çocukların dışarısı ile olan iletişiminin engellenmesi ve daha iyi korunabilmesi için bahçe duvarlarının çim çit ile kaplanması planlanmaktadır.

Toplam Proje Bütçe

20.700TL

Bütçe Harcama

Kalemleri ve Planı

Eğitim ve Uygulama Salonu:6.500TL

Oyun ve tarım Uygulama Alanı:2.500TL

Bilgisayar:3.500Th

Projeksiyon Cihazı:3.500TL

Covid 19 ihtiyaçları: l . 700TL

Okul Bahçesinin Çim Çit İle Ka lanması:3.000TL

Proje Stratejik Ortağı

Dokuz Eylül Rotaractör Kulübü Dokuz Eylül Interact Kulübü