Söke Rotary Kulübü 28 Mart 2017 gecesi Major Donor gururu yaşadı.
 
 
Rotary Vakfına 10.000USD katkıda bulunanlara çok özel bir teşekkür rozeti ve beratı verilmektedir. Major Donor (Ana Bağışçı) denilen bu kategorideki Vakıf destekçileri özel teşekkürü ve minneti hak etmektedirler. Üyelerinin tamamı Paul Harris Dostu olan Söke Rotary Kulübü yaptığı ses getiren, topluma katkı yapan projelerini toplumun ileri gelenlerine de tanıtarak onları Rotary Vakfımızın projelerine katkıya yönlendirmektedir.
 
2440. Bölge Guvernörümüz İsmail Rodoplu ve Bölge Vakıf Katkılar Komitesi Başkanı Mithat Sucuoğlu'nun teşekkür konuşmaları yaptığı gecede 10.000USD bağışta bulunan Major Donor Sn. Hülya Azbazdar ile birlikte 1000USD bağışta bulunan dört yeni üyesine de Paul Harris Dostu rozeti verilen Söke Rotary Kulübüne Bölge Vakıf Komitesi olarak biz de teşekkür ediyoruz.