BURSLAR
 
Rotary Vakfı Bursları Bölgesel Teşvik veya Küresel Teşvik projeleri şeklinde hazırlanabilir. Bölgesel Teşvik Bursları, diğer Bölgesel Teşvik Projeleri ile aynı süreçleri içermektedir. Küresel Teşvik Bursları ise diğer Küresel Teşvik Projelerinden bazı farklılıklar içerir.
 
Küresel Teşvik Bursları; kulüplerin veya bölgelerin uygun gördükleri adayların lisans üstü programlarında eğitimlerini devam ettirmeleri için geniş kapsamda düşünülerek planlanan eğitim burslarıdır.  
 
BURS SÜRESİ
Bir ila dört yıl süre ile öğrenciyi finanse ederler. Sabit bir okul / program / zaman kapsamı yoktur.
 
BURS KONUSU
Rotary'nin 6 ilgi alanına uygun konularda eğitim alan bireyler desteklenebilir:
 • Barışın Güçlendirilmesi – Anlaşmazlıkların Çözümü
 • Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi
 • Su - Sanitasyon - Hijyen
 • Anne – Çocuk Sağlığı
 • Temel Eğitim – Okur Yazarlık
 • Toplumun Ekonomik Gelişimi
 
BURS VEREN KULÜPLER
Rotary Vakfı Küresel Teşvik Burslarının önemli bir özelliği, çalışma yerindeki bölge veya kulüple (ev sahibi sponsor) bursiyerin memleketindeki bölge veya kulüp (uluslararası sponsor) arasındaki ortaklıktır. Her iki sponsor, bir başvuruda bulunmadan önce gereken niteliklere sahip olmalıdır. Her iki kulüp de Vakıf Seminerine katılmış ve MOU belgesini imzalayarak yeterlik almış olmalıdır.
 
BURSİYER
Burs vererek desteklenecek adayında özellikle sahip olması gereken özellikler:
 • Kariyer planlaması yaparken «faaliyet alanının seçiminde» kararlı olmalı, iyi tanımlanmış ve gerçekçi hedeflerinin olması
 • Akademik alanında veya mesleğinde kanıtlanmış bir başarı geçmişi, seçtiği alanda ilerlemeye yönelik somut fikirleri olması
 • Ölçülebilir ve sürdürülebilir değişikliğe uzun süre boyunca bağlı kalacak olması
 • Liderlik becerileri ve potansiyeli olması
 • Toplum hizmetine bağlılık duyması
 • Burs döneminden sonra Rotary ile ömür boyu sürecek bir ilişkiyi muhafaza etme hususunda samimiyetini
Bursiyer adayının bireysel kriterlerini ve akademik durumunu ölçmek için, “Küresel Teşvik Aday Başvuru Formu” nu kullanabiliriz.
 
SÜREÇ
Rotary Kulübü veya Bölgesi’nin Ağustos ayında eğitimi başlayacak bir bursiyer aramasının örnek süreci:
 • Kasım – Mart arası
  • Bir seçim kurulu organize edin
  • Bursa başvuranları kaydedin
  • Mülakatları yapın ve adayları seçin
  • Seçimi gözden geçirin ve teyit edin
 • Mart Nisan arası 
  • Katılıma davet için ev sahibi bölge/kulüp ile irtibat kurun, irtibat kişilerini belirleyin
  • Projenizi «Bölge Vakıf Teşvikler Başkanı» na yollayın.
  • Adaya Bursiyer profilin tamamlatın
 • Mayıs - Temmuz arası 
  • Rotary Vakıf onayı
  • Banka bilgileri, iki imzalı banka hesabı
  • Rotary Vakfı’ndan ödemenin gelmesi
  • Ödemenin bursiyere transferi
  • Bursiyer yönlendirme semineri
 • Ağustos
  • Bursiyer yola çıkar…
 • 6 – 12 ay sonra
  • İlerleme raporu
 • 12 ay sonra
  • Son rapor
 
BÜTÇE
Rotary Vakfı destekli bir burs için asgari bütçe; 30.000 usd dir.
Rotary Vakfı Dünya Fonu en az 15.000 usd, en fazla 400.000 usd destek verebilir.
Desteklenebilecek harcamalar:
 • Pasaport/vize
 • Aşılar
 • Seyahat masrafları
 • Okul gereçleri
 • Okul ücreti
 • Oda ve yiyecek-içecek
 • Sağlık Sigortası (çalışılan enstitünün gerektirdiği)
 • Dil eğitim kursları (ancak üniversiteye kabul, dil becerilerinin geliştirilmesine bağlıysa geçerli değildir)
 • Yerel ulaşım masrafları