Rotary Vakfı çok çeşitli konularda ve alanlarda Rotaryenler tarafından dünyada gerçekleştirilen projelere, burslara ve meslek gelişim eğitimlerine destek vermektedir. Siz de aşağıdaki alanlarda gerçekleştirmek istediğiniz projenize en uygun destek ve teşvik imkanları için Rotary Vakfından faydalanabilirsiniz.
 

Rotary Vakfı Teşvikleri ile yapılacak projelerde dikkat edilmesi gereken kısıtlamalar:
  • Herhangi bir guruba ayrımcılık yada fark gözetimi yapamaz (ırk, din, dil, politik)
  • Bir kurum yada topluma sürekli destek ve fayda sağlayamaz
  • Vakıf yada fon kurulamaz, bağışlanamaz
  • Arazi yada bina alınamaz
  • Rotary etkinliklerinde kullanılamaz (Asamble, Konferans, Enstitü, Konvansiyon)
  • Önceden yapılmış etkinliklere fon olamaz