1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary (UR), zaman ilerledikçe, başarılı olması ve ayakta kalabilmesi için sağlam bir finansal desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç 1917 yılında UR’nin 6. Başkanı Arch C. Klump’ın gayreti ile “Rotary Bağış Fonu” adı ile yaşama geçmiş, 1928 yılında kurumsallaşarak “Rotary Vakfı” adı ile tüzel kişiliğe ulaşmıştır.
 
Kurulduğu 1917 yılındaki varlığı 26.50 dolarken, 1928 yılında bu varlık 5.000 USD’ye yükselmiştir. Günümüzde Rotary Vakfı’nın aktif ve pasif toplamı Bir Milyar USD’nin üzerinededir. 2015 yılıunda dünyada 250 Milyon USD tutarında projeye destek sağlayan Rotary Vakfı bu sene 100. yılını kutlamaktadır.

 

Rotary Vakfının Amaçları:

  • Rotary’nin Amacını ve Misyonunu Gerçekleştirmek.
  • Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak için çalışmak.

 

Rotary Vakfı’nın desteklediği program konuları:

  • Çocuk felci ile mücadele
  • Anne çocuk sağlığı
  • İnsani yardımlar
  • Eğitim programları
  • Dünya barışı ve anlaşmazlıkların çözümü