Rotary dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü farklı kişilerin insanlığa hizmet etmesi için bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Rotaryenler karışıklığın olduğu yerde düzen, çirkinliğin olduğu yerde güzellik, yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır. 
 

Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslararası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır. Her ülkede bireyler, her şeyi devletten beklemeden ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri Sivil Toplum Örgütleri eliyle gerçekleşir. Rotary prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar. Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farklı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary’nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz. 

 

Rotary’nin TEMEL İDEALİ KENDİNDEN ÖNCE HİZMET Olarak tanımlanır.

Bu yüzden Rotary: 

  • Bir anlayış ve yaşam biçimidir.

  • Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.

  • Uluslararası tanışıklığı geliştirir.

  • Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.

  • İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.

  • İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.

  • Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.

  • Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.

  • Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.


Uluslararası Rotary hakkında daha fazla Türkçe bilgi için www.rotary2440.org sitesini, İngilizce bilgi için www.rotary.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.