Küresel Teşvikler toplumun ihtiyacı olan konularda, büyük bütçeli – iz bırakacak projelerdir. Ulusararası Rotary'nin 6 ana ilgi alanından birine uygun konularda planlanması gereklidir. Küresel Teşvikler uzun süreçli (bir yıldan uzun) ve sürekliliği olan (proje bitiminden sonra kullanımı devam edecek) toplumun bilgisini, becerisini ve kaynaklarını kuvvetlendirecek projelerdir.  Bu projelerde diğer STK’lar yada Kamu kuruluşları ile işbirliği ve geniş katılım hedeflenerek daha büyük kitleleri etkilemek arzulanır.

Küresel Teşvik projelerini yapacak kulülerin muhakkak en az bir uluslarası partner ile çalışması şarttır. Bu partnerler başka ülkelerin Rotary Kulübü olabileceği gibi başka ülkelerin bölgeleri de olabilir. Proje bütçesinin en az %30'u uluslararası partnerler tarafında sağlanmalıdır.

1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren tüm küresel proje başvurularında projenin yapılacağı toplumun ihtiyaçlarının daha isabetli anlaşılması ve doğru tespit edilmesine yönelik "Toplum İhtiyaçlarını Değerlendirme (Community Assessment)" çalışması yapılarak sonuçlarının rapor edilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kaynakları incelemenizi rica ederiz: 

Bir küresel teşviğe fon yaratmak ve öncü olmak kalıcı bir değişime yatırım yapmaktır. Sürdürülebilir projeler çeşitli biçimlerde ve konularda olabilirler ancak hepsinde aşağıdaki unsurlara rastlanır.
  • Toplumun Katılımı: Sürdürülebilir projeler iyi planlanmış, projede görev alan her ilgilinin işbirliğini gerektiren, projeden yararlanacak toplumun ihtiyaçlarına ve değer yargılarına uygundurlar.
  • Güncel malzeme ve teknoloji: Sürdürülebilir projeleri gerçekleştirmek için kolayca bulunabilen modern, dayanıklı, teknolojik ve çevre dostu malzemeler kullanılmalıdır.
  • Ekonomik süreklilik: Sürdürülebilir projelerde Rotary teşviği ve proje kuruluş süreci bittikten sonra kendi kendisini devam ettirecek ekonomik modeller ve maddi kaynaklar kullanılmalı yada proje çıktısı olarak yaratılmalıdır.
  • Bilgi ve beceri: Sürdürülebilir projeler ilgili topluma yeni bilgi, beceriler ve davranışlar kazandırarak başarı ve benimsenme kapasitesini arttırmalıdır.
  • Motivasyon: Sürdürülebilir projeler ilgili toplumun özeneceği ve sahipleneceği çıkarımlara ve aktivitelere sahip olmalıdır. Böylelikle projeye olan katkının ve ilginin sürekliliği sağlanacaktır. 
  • Ölçülebilirlik: Sürdürülebilir projelerin başarıları ölçülebilir olmalıdır ki, ilgili herkes projenin faydasını net ve açık bir şekilde kıyaslayıp görebilsin. Bunun için projeye takip ve ölçüm metodolojileri konulmalıdır. Örneğin bir tıbbi cihazın teşhis yada tedavi ettiği kişi sayısının bilinmesi, yada okur yazarlık üzerine planlanan bir projede mezun olan kişi sayısı gibi.

Küresel Teşviklere başvurular www.rotary.org sitesindeki Küresel Teşvik Başvuru Uygulaması ile yapılmaktadır. Kulüplerimizin proje başvurularını yapmadan önce Türkçe Kılavuzu doldurarak Bölgemiz Vakıf Ana Komitesi ile temasa geçmeleri içerik, bütçe, finans ve süreç planlaması için ön onay almaları gerekmektedir.